PROPOSTES D’ÀMBIT

En un moment concret del dia, el grup de grans realitza la PROPOSTA d’ÀMBIT. L’educadora del grup ofereix i proposa algun element motivador relacionat amb algun àmbit concret: científic, lectoescriptura, matemàtic, artístic… A partir d’això, s’inicia un nou procés a partir del qual s’esdevindran múltiples aprenentatges en el camí de creixement de cada infant. La…