El procés de creixement vital dels infants en aquesta edat requereix d’un moviment lliure per facilitar la motivació que estimula el propi procés d’aprenentatge i les ganes innates de descobrir noves realitats.

Al Picot de Colors, preparem l’espai, el temps i els recursos ‘a l’abast’, de manera que l’infant pot escoltar-se en allò que necessita fer i pot realitzar-ho per assolir nous objectius, a partir d’un acompanyament no directiu respectuós.

Un dels objectius principals del Picot de Colors és reforçar la relació d’estima de l’infant amb totes les possibilitats d’aprenentatge que ens ofereix la Vida.

L’infant, la persona humana, té de manera innata el desig de descobrir la vida. Com és, per tant, el camí de l’aprenentatge en l’infant? Com es pot facilitar que cada infant realitzi el seu propi camí? Som conscients que aquest anhel és el motor que ens impulsa a voler cercar respostes a les preguntes que ens generem i, en el sí de cada persona, el camí d’aquesta recerca és diferent, únic i irrepetible.

Per tant, el respecte del ritme individual d’aquest desig únic és essencial per facilitar aquest aprenentatge vital en totes les seves dimensions, d’acord amb el procés de creixement de la persona humana:
Aprendre a conèixer les pròpies necessitats, desitjos i limitacions; a conèixer el cos i estimar les pròpies emocions; a interpretar i utilitzar diversos llenguatges; a ser autònom; a reconèixer els propis ritmes vitals; a gaudir de la creativitat; a caminar i a córrer; a desenvolupar un pensament crític; a identificar les pròpies llums i ombres; a tocar amb tacte, a assaborir amb gust i a escoltar amb respecte, a ser conscients de la corresponsabilitat del camí compartit; a parlar, a llegir i a escriure; a tolerar la frustració; a conèixer la pròpia cultura i descobrir-ne d’altres; a viure en la llibertat interpretant els límits; a contemplar la bellesa; a interpretar el missatge de la vida; a estimar i a estimar-se.

Un aprenentatge holístic que no vol preparar per la vida sinó que vol gaudir descobrint de la vida. Gaudir de la vida en present sense perdre les possibilitats que ens ofereix l’avui, i que assentarà les noves preguntes de l’aprenentatge del demà… El meravellós camí de l’aprenentatge.