Acompanyem el vol únic i irrepetible de cada infant des del respecte i la tendresa

EL PICOT DE COLORS és un espai obert d’aprenentatge i creixement per a infants a partir de 3 anys centrat en una acompanyament conscient en educació viva i activa.

Aquest espai vol facilitar l’acompanyament a les famílies en el creixement dels infants facilitant el desenvolupament dels propis processos i respectant el propi ser, des del respecte i l’amor

Consciència familiar plena

Prioritzem la família com a pilar fonamental del creixement i desenvolupament dels infants

Educació viva i activa

Concebem l’aprenentatge de manera vivencial, experimental i autònom regulat pel propi procès d’aprenentatge de l’infant

Aprenentatge a l'abast

Treballem a partir del joc lliure que genera la motivació diària de cada infant proposant “espais i materials a l’abast” en els espais, en les propostes d’àmbit i en els tallers

Respecte vital de cada infant

Acompanyem  el pla de desenvolupament intern de cada infant sabent que cada un és únic i irrepetible, organizant tres grups de referència (petits, mitjans i grans)

Presència conscient

Garantim que les persones educadores-acompanyants dels infants tenim un procés de formació i d’autoconeixement personal conscient

Consciència familiar plena

Prioritzem la família com a pilar fonamental del creixement i desenvolupament dels infants. Entenem que la família és l’eix vital de l’infant per a la seguretat i l’esguard necessaris pel creixement. És,també, el primer context de socialització on s’estableixen els primers vincles afectius i emocionals. Per aquest motiu, incidim en l’acompanyament conscient de la família vers el camí conjunt amb l’infant.

Vetllar per les relacions entre adults i infants des de l’amor facilita un acompanyament òptim pel desenvolupament del creixement de l’infant. Treballar aquesta actitud amorosa conscient, com a adults, vers la relació amb els infants, facilita i reforça el procés d’aprenentatge i creixement vital en totes les seves dimensions.

Acompanyem a la família a trobar-se en aquest camí conjunt a partir de les Trobades d’Acompanyament Familiar amb les educadores referents de l’espai. Aquestes trobades parteixen de la base de posar l’infant en el centre, no només a nivell del procès d’aprenentatge, sinó de tot el seu procés de creixement com a persona. L’objectiu d’aquest acompanyament és aconseguir comprendre la realitat personal i de desenvolupament de l’infant, des del respecte, l’escolta activa, l’acceptació i l’amor: el respecte que implica el fet de deixar ser; l’escolta activa que ens fa sortir de nosaltres per posar-nos en el lloc de l’altre; l’acceptació que ens tranquil·litza per entendre el que s’esdevé fora de nosaltres, i l’amor com a base essencial de tota relació humana.

Proposem, també, espais i moments destinats a compartir el dia a dia de l’espai entre infants i famílies, des d’una presència conscient. i, també, proposem activitats i trobades de treball creatiu en el creixement de l’espai, entre equip pedagògic i famílies,en les que demanem un nivell d’implicació adequat a la realitat de cada família. Els espais de treball creatiu ens permeten cohesionar l’equip educatiu i les famílies, centrant-nos en un objectiu comú: acompanyar el vol dels infants del Picot des d’una comunitat que camina cap a la mateixa direcció. La comunitat esdevé, per tant, un espai més de seguretat pel creixement dels infants, envoltat d’adults referents conscients del moment de creixement dels infants.

També, facilitem el Cicle de Xerrades anual d’Acompanyament Familiar Conscient sobre temes diaris de la vida familiar amb infants. Unes xerrades que pretenen ser un espai de formació, diàleg, dubtes i experiències, facilitades per especialistes del camp educatiiu, per enriquir aquesta etapa de creixement personal i familiar.

Fem el camí conscient junts per poder arribar més lluny!

Educació viva i activa

Concebem l’aprenentatge de manera vivencial, experimental i autònom, “de dins cap a fora”, regulat pel propi procés d’aprenentatge de l’infant. Situem l’infant en el centre d’aquest procés per facilitar-lo esdevenir el protagonista directe de la seva pròpia evolució: ésser l’actor de la seva pròpia vida i no només un espectador que resta a l’espera d’allò que se li dóna. A partir d’aquesta concepció, juntament amb la interacció en l’entorn, a través del propi esperit investigador i mitjançant tots els sentits, assegurem un bon assentament de l’autoseguretat, de l’autoimatge, de l’autoestima i dels fonaments per un pensament creatiu i irradiant. La necessitat de vetllar curosament pel respecte vital a cada infant, que es deriva d’aquesta concepció d’aprenentatge i creixement, ens obliga a concretar-ho en un eix específic propi de la nostra pedagogia.

El contactes i les experiències amb el medi que ens envolta esdevenen imprescindibles en aquest procés i, per això, potenciem el contacte directe setmanal amb la natura i l’entorn directe. Les anades al bosc, les sortides a la plaça i al parc, les estones de jardí, les anades a les botigues, les visites de qui comparteix les seves habilitats… són experiències constants en el nostre dia a dia com a partir de la qual s’esdevenen molts i variats processos de descobriment i aprenentatge que permeten anar assolint objectius i fites personals de creixement. Participem també de les activitats pròpies de l’entorn relacionades amb el propi poble i la cultura tradicional catalana, perquè també ens permeten restar en contacte amb el context social directe.

Tot es relaciona amb tot. Tot s’integra en tot. La vida és un procés d’aprenentatge integral en sí. Aprenem de tot i amb tot. Qualsevol realitat, situació o element ens permet iniciar un procés d’aprenentatge determinat. Acollim la vida tal i com és… i aprenem d’ella.

Aprenentatge a l’abast

Treballem a partir del joc que genera la motivació diària de cada infant proposant ‘espais a l’abast’ i ‘materials a l’abast’ en els que pot desenvolupar-se i moure’s lliurement. D’aquesta manera, l’infant desenvolupa les diferents capacitats i potencialitats per tal de generar aprenentatge. Amb aquest joc, l’infant descobreix el món a través de la seva pròpia activitat. Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, parla, raona, argumenta, explica, inventa, llegeix, imagina, cuida, sent, estripa, enganxa i es generen els processos que permeten potenciar el propi esperit investigador innat mentre assenta la pròpia seguretat.

La motivació és el motor que engega tot el procés de creixement i aprenentatge i, un cop s’ha encès aquesta guspira, l’infant necessita disposar d’un ambient adequat a aquesta manera d’entendre el propi desenvolupament, perquè aquest camí sigui possible i, alhora, essencialment viu i actiu.

Els espais, i el material que en ells hi ha, es troben pedagògicament organitzats i estructurats, a partir d’un enfocament experimental i manipulatiu. Aquesta estructura permet donar resposta per enriquir els processos d’aprenentatge més significatius, tenint en compte els següents conceptes:

  • les bases científiques que ens aporta la Neuroeducació (motivació, emoció i  cura de l’espai com a eixos bàsics del procés d’apenentatge. I moviment, alimentació i descans, com a eixos bàsics de benefici del cervell humà).
  • les experiències pedagògiques de llum (el moviment lliure d’Emmy Pickler; el respecte a l’infant de Maria Montessori; la llibertat d’elecció de Summerhill, la cura de l’espai i els elements de Loris Malaguzzi i l’acompanyament no directriu, de Rebeca i Mauricio Wild).
  • les eines pràctiques que ens aporta la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner (atenció a les diverses capacitats, motivacions i interessos de cada infant)

Proposem, per tant, espais de moviment lliure i expressió corporal, de creativitat, d’exploració i d’investigació, de lectura, de relació amb l’entorn, de joc simbòlic, d’interioritat, de raonament lògic, de natura i de comunicació, per acompanyar el propi procés de desenvolupament vital de relació amb un mateix, de relació amb els altres, i de relació amb la Vida i amb el món, tal i com es manifesta en el propi projecte educatiu.

Respecte vital de cada infant

Acompanyem el pla de desenvolupament intern de cada infant sabent que cada un és únic i irrepetible. Escoltem i vetllem pels seus interessos, respectant el tempo vital individual, fent-los sentir lliures d’expectatives i donant-los el marge, l’espai i l’acompanyament necessaris per créixer de manera plena en totes les dimensions de la persona humana.

Concebem l’ésser humà com un ésser de diverses dimensions i entenem que l’acompanyament educatiu ha de permetre el desenvolupament de totes aquestes dimensions des d’un enfocament global. Tots els infants són diferents, cap és idèntic a un altre. El procés intern de creixement és diferent a cadascu d’ells amb potencials diferents en relació a l’aprenentatge. Per tant, sabem que plantejar aprenentatges que no tenen en consideració aquestes característiques pot afectar als procesos interns de l’infant respecte al propi aprenentatge i, també, respecte al desenvolupament de la personalitat en les diverses dimensions.

Cada infant, com tota persona, es troba en un procés de continu creixement i entenem que aquest ha de ser respectat, tant des de les seves necessitats, com dels seus ritmes i la seva intimitat. Confiem en els infants sabedors que són capaços d’escoltar-se i buscar respostes per a resoldre els seus reptes, si es respecta el seu ritme personal. I, per aquest motiu, disposem grups de referència d’edats barrejades d’acord amb el moment evolutiu de cada un d’ells. D’aquesta manera respectem l’originalitat de cada infant i facilitem que la relació entre ells sigui el més variable i natural possible, sabent que això aporta un gran enriquiment en el propi procés i, alhora, facilita la seguretat necessària per seguir avançant en el propi camí, amb un ritme plenament natural que ni imposa ni angoixa.

Així, doncs, disposem una organització dels infants en grups de referència (petis, mitjans i grans), d’acord amb el seu moment i ritme evolutiu. Aquests grups són plenament flexibles, tant per l’edat dels infants com en els canvis que es poden realitzar de manera natural, si així es considera en el grup d’educadores, valorant totes les dimensions de l’infant.
Cada grup és acompanyat per una educadora de referència que és qui realitza el seguiment del creixement de l’infant i l’acompanyament familiar.

El nostre projecte educatiu es fonamenta en l’acceptació de la vivència personal de cada infant, a partir de relacions no impositives, no directrives i de respecte pel desenvolupament d’aquest ritme.

Presència conscient

Garantim que les persones educadores-acompanyants dels infants tenim un procés de formació i d’autoconeixement personal treballat per facilitar un acompanyament des de l’acceptació sense prejudicis, des d’una presència disponible no invasiva, des de l’observació de les necessitats i a partir d’un llenguatge i una relació respectuosa, des de l’amor i la tendresa.

Confiem plenament en les capacitats dels infants d’autoregular-se i per això, l’acompanyament en el seu procés vital es dona des d’una presència atenta que no s’anticipa a la seva demanda i no invaeix ni el seu temps, ni el seu espai, per potenciar la pròpia autonomia. El respecte al temps necessari de l’infant és el fonament essencial pel desenvolupamnent de la pròpia autonòmia, de la pròpia seguretat i de la pròpia personalitat.

Remarquem els límits com elements essencials en la seguretat del creixement. La llibertat requereix de límits si entenem que la pròpia vida és limitida de per sí. Acceptem la necessitat dels límits per assegurar la confiança en un mateix quan aquests estan proposats des de la positivitat, des de l’amor, des del respecte, sense prejudicis i proposant alternatives.

Acompanyem els conflictes, també, des de la mateixa presència no invasiva i atenta. Restem presents en la resolució del conflicte deixant temps i espai per a que els mateixos infants puguin assolir la resolució des del seu propi jo. Reconèixem la realitat, detectem les necessitats, adequem la presència a la necessitat del moment i acompanyem a trobar una resposta, si és necessari, sempre des del centre de la realitat i mai des de l’actitud concreta. Acompanyem també a assumir les possibles conseqüències que es poden generar arrel del conflicte, reforçant principalment els aspectes positius que puguin sorgir d’aquesta situació d’aprenentatge. Acompanyem, per tant, totes les emocions des de l’acceptació plena.

Ens comuniquem amb un llenguatge verbal i corporal respectuós. Tant entre les educadores-acompanyants de l’espai com amb els infants. El llenguatge és el codi que ens permet expressar la realitat i transmetre les emocions. Entendre el llenguatge com un mitjà de comunicació que permet unir-nos a l’altre, i al món, ens crida a utilitzar un llenguatge plenament conscient. El llenguatge crea realitat. Un llenguatge conscient ens ajuda a viure conscientment, a adults i a infants.

Estimem l’infant. I l’estimem, en definitiva, perquè l’acceptem i perquè ens comprometem a acompanyar des del respecte el seu vol únic i irrepetible.

Consciència familiar plena

Consciència familiar plena

Prioritzem la família com a pilar fonamental del creixement i desenvolupament dels infants. Entenem que la família és l’eix vital de l’infant per a la seguretat i l’esguard necessaris pel creixement. És,també, el primer context de socialització on s’estableixen els primers vincles afectius i emocionals. Per aquest motiu, incidim en l’acompanyament conscient de la família vers el camí conjunt amb l’infant.

Vetllar per les relacions entre adults i infants des de l’amor facilita un acompanyament òptim pel desenvolupament del creixement de l’infant. Treballar aquesta actitud amorosa conscient, com a adults, vers la relació amb els infants, facilita i reforça el procés d’aprenentatge i creixement vital en totes les seves dimensions.

Acompanyem a la família a trobar-se en aquest camí conjunt a partir de les Trobades d’Acompanyament Familiar amb les educadores referents de l’espai. Aquestes trobades parteixen de la base de posar l’infant en el centre, no només a nivell del procès d’aprenentatge, sinó de tot el seu procés de creixement com a persona. L’objectiu d’aquest acompanyament és aconseguir comprendre la realitat personal i de desenvolupament de l’infant, des del respecte, l’escolta activa, l’acceptació i l’amor: el respecte que implica el fet de deixar ser; l’escolta activa que ens fa sortir de nosaltres per posar-nos en el lloc de l’altre; l’acceptació que ens tranquil·litza per entendre el que s’esdevé fora de nosaltres, i l’amor com a base essencial de tota relació humana.

Proposem, també, espais i moments destinats a compartir el dia a dia de l’espai entre infants i famílies, des d’una presència conscient. i, també, proposem activitats i trobades de treball creatiu en el creixement de l’espai, entre equip pedagògic i famílies,en les que demanem un nivell d’implicació adequat a la realitat de cada família. Els espais de treball creatiu ens permeten cohesionar l’equip educatiu i les famílies, centrant-nos en un objectiu comú: acompanyar el vol dels infants del Picot des d’una comunitat que camina cap a la mateixa direcció. La comunitat esdevé, per tant, un espai més de seguretat pel creixement dels infants, envoltat d’adults referents conscients del moment de creixement dels infants.

També, facilitem el Cicle de Xerrades anual d’Acompanyament Familiar Conscient sobre temes diaris de la vida familiar amb infants. Unes xerrades que pretenen ser un espai de formació, diàleg, dubtes i experiències, facilitades per especialistes del camp educatiiu, per enriquir aquesta etapa de creixement personal i familiar.

Fem el camí conscient junts per poder arribar més lluny!

Educació viva i activa

Educació viva i activa

Concebem l’aprenentatge de manera vivencial, experimental i autònom, “de dins cap a fora”, regulat pel propi procés d’aprenentatge de l’infant. Situem l’infant en el centre d’aquest procés per facilitar-lo esdevenir el protagonista directe de la seva pròpia evolució: ésser l’actor de la seva pròpia vida i no només un espectador que resta a l’espera d’allò que se li dóna. A partir d’aquesta concepció, juntament amb la interacció en l’entorn, a través del propi esperit investigador i mitjançant tots els sentits, assegurem un bon assentament de l’autoseguretat, de l’autoimatge, de l’autoestima i dels fonaments per un pensament creatiu i irradiant. La necessitat de vetllar curosament pel respecte vital a cada infant, que es deriva d’aquesta concepció d’aprenentatge i creixement, ens obliga a concretar-ho en un eix específic propi de la nostra pedagogia.

El contactes i les experiències amb el medi que ens envolta esdevenen imprescindibles en aquest procés i, per això, potenciem el contacte directe setmanal amb la natura i l’entorn directe. Les anades al bosc, les sortides a la plaça i al parc, les estones de jardí, les anades a les botigues, les visites de qui comparteix les seves habilitats… són experiències constants en el nostre dia a dia com a partir de la qual s’esdevenen molts i variats processos de descobriment i aprenentatge que permeten anar assolint objectius i fites personals de creixement. Participem també de les activitats pròpies de l’entorn relacionades amb el propi poble i la cultura tradicional catalana, perquè també ens permeten restar en contacte amb el context social directe.

Tot es relaciona amb tot. Tot s’integra en tot. La vida és un procés d’aprenentatge integral en sí. Aprenem de tot i amb tot. Qualsevol realitat, situació o element ens permet iniciar un procés d’aprenentatge determinat. Acollim la vida tal i com és… i aprenem d’ella.

Aprenentatge a l’abast

Aprenentatge a l’abast

Treballem a partir del joc que genera la motivació diària de cada infant proposant ‘espais a l’abast’ i ‘materials a l’abast’ en els que pot desenvolupar-se i moure’s lliurement. D’aquesta manera, l’infant desenvolupa les diferents capacitats i potencialitats per tal de generar aprenentatge. Amb aquest joc, l’infant descobreix el món a través de la seva pròpia activitat. Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, parla, raona, argumenta, explica, inventa, llegeix, imagina, cuida, sent, estripa, enganxa i es generen els processos que permeten potenciar el propi esperit investigador innat mentre assenta la pròpia seguretat.

La motivació és el motor que engega tot el procés de creixement i aprenentatge i, un cop s’ha encès aquesta guspira, l’infant necessita disposar d’un ambient adequat a aquesta manera d’entendre el propi desenvolupament, perquè aquest camí sigui possible i, alhora, essencialment viu i actiu.

Els espais, i el material que en ells hi ha, es troben pedagògicament organitzats i estructurats, a partir d’un enfocament experimental i manipulatiu. Aquesta estructura permet donar resposta per enriquir els processos d’aprenentatge més significatius, tenint en compte els següents conceptes:

  • les bases científiques que ens aporta la Neuroeducació (motivació, emoció i  cura de l’espai com a eixos bàsics del procés d’apenentatge. I moviment, alimentació i descans, com a eixos bàsics de benefici del cervell humà).
  • les experiències pedagògiques de llum (el moviment lliure d’Emmy Pickler; el respecte a l’infant de Maria Montessori; la llibertat d’elecció de Summerhill, la cura de l’espai i els elements de Loris Malaguzzi i l’acompanyament no directriu, de Rebeca i Mauricio Wild).
  • les eines pràctiques que ens aporta la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner (atenció a les diverses capacitats, motivacions i interessos de cada infant)

Proposem, per tant, espais de moviment lliure i expressió corporal, de creativitat, d’exploració i d’investigació, de lectura, de relació amb l’entorn, de joc simbòlic, d’interioritat, de raonament lògic, de natura i de comunicació, per acompanyar el propi procés de desenvolupament vital de relació amb un mateix, de relació amb els altres, i de relació amb la Vida i amb el món, tal i com es manifesta en el propi projecte educatiu.

Respecte vital de cada infant

Respecte vital de cada infant

Acompanyem el pla de desenvolupament intern de cada infant sabent que cada un és únic i irrepetible. Escoltem i vetllem pels seus interessos, respectant el tempo vital individual, fent-los sentir lliures d’expectatives i donant-los el marge, l’espai i l’acompanyament necessaris per créixer de manera plena en totes les dimensions de la persona humana.

Concebem l’ésser humà com un ésser de diverses dimensions i entenem que l’acompanyament educatiu ha de permetre el desenvolupament de totes aquestes dimensions des d’un enfocament global. Tots els infants són diferents, cap és idèntic a un altre. El procés intern de creixement és diferent a cadascu d’ells amb potencials diferents en relació a l’aprenentatge. Per tant, sabem que plantejar aprenentatges que no tenen en consideració aquestes característiques pot afectar als procesos interns de l’infant respecte al propi aprenentatge i, també, respecte al desenvolupament de la personalitat en les diverses dimensions.

Cada infant, com tota persona, es troba en un procés de continu creixement i entenem que aquest ha de ser respectat, tant des de les seves necessitats, com dels seus ritmes i la seva intimitat. Confiem en els infants sabedors que són capaços d’escoltar-se i buscar respostes per a resoldre els seus reptes, si es respecta el seu ritme personal. I, per aquest motiu, disposem grups de referència d’edats barrejades d’acord amb el moment evolutiu de cada un d’ells. D’aquesta manera respectem l’originalitat de cada infant i facilitem que la relació entre ells sigui el més variable i natural possible, sabent que això aporta un gran enriquiment en el propi procés i, alhora, facilita la seguretat necessària per seguir avançant en el propi camí, amb un ritme plenament natural que ni imposa ni angoixa.

Així, doncs, disposem una organització dels infants en grups de referència (petis, mitjans i grans), d’acord amb el seu moment i ritme evolutiu. Aquests grups són plenament flexibles, tant per l’edat dels infants com en els canvis que es poden realitzar de manera natural, si així es considera en el grup d’educadores, valorant totes les dimensions de l’infant.
Cada grup és acompanyat per una educadora de referència que és qui realitza el seguiment del creixement de l’infant i l’acompanyament familiar.

El nostre projecte educatiu es fonamenta en l’acceptació de la vivència personal de cada infant, a partir de relacions no impositives, no directrives i de respecte pel desenvolupament d’aquest ritme.

Presència conscient

Presència conscient

Garantim que les persones educadores-acompanyants dels infants tenim un procés de formació i d’autoconeixement personal treballat per facilitar un acompanyament des de l’acceptació sense prejudicis, des d’una presència disponible no invasiva, des de l’observació de les necessitats i a partir d’un llenguatge i una relació respectuosa, des de l’amor i la tendresa.

Confiem plenament en les capacitats dels infants d’autoregular-se i per això, l’acompanyament en el seu procés vital es dona des d’una presència atenta que no s’anticipa a la seva demanda i no invaeix ni el seu temps, ni el seu espai, per potenciar la pròpia autonomia. El respecte al temps necessari de l’infant és el fonament essencial pel desenvolupamnent de la pròpia autonòmia, de la pròpia seguretat i de la pròpia personalitat.

Remarquem els límits com elements essencials en la seguretat del creixement. La llibertat requereix de límits si entenem que la pròpia vida és limitida de per sí. Acceptem la necessitat dels límits per assegurar la confiança en un mateix quan aquests estan proposats des de la positivitat, des de l’amor, des del respecte, sense prejudicis i proposant alternatives.

Acompanyem els conflictes, també, des de la mateixa presència no invasiva i atenta. Restem presents en la resolució del conflicte deixant temps i espai per a que els mateixos infants puguin assolir la resolució des del seu propi jo. Reconèixem la realitat, detectem les necessitats, adequem la presència a la necessitat del moment i acompanyem a trobar una resposta, si és necessari, sempre des del centre de la realitat i mai des de l’actitud concreta. Acompanyem també a assumir les possibles conseqüències que es poden generar arrel del conflicte, reforçant principalment els aspectes positius que puguin sorgir d’aquesta situació d’aprenentatge. Acompanyem, per tant, totes les emocions des de l’acceptació plena.

Ens comuniquem amb un llenguatge verbal i corporal respectuós. Tant entre les educadores-acompanyants de l’espai com amb els infants. El llenguatge és el codi que ens permet expressar la realitat i transmetre les emocions. Entendre el llenguatge com un mitjà de comunicació que permet unir-nos a l’altre, i al món, ens crida a utilitzar un llenguatge plenament conscient. El llenguatge crea realitat. Un llenguatge conscient ens ajuda a viure conscientment, a adults i a infants.

Estimem l’infant. I l’estimem, en definitiva, perquè l’acceptem i perquè ens comprometem a acompanyar des del respecte el seu vol únic i irrepetible.