LES FAMÍLIES, AL PICOT

Un dels eixos principals del Picot de Colors consisteix en prioritzar la família com a pilar fonamental del creixement i desenvolupament dels infants. Cuidem, acollim i acompanyem a les famílies a trobar el seu propi camí en aquest procés de creixement, també, familiar. Així, doncs, a més de les Trobades d’Acompanyament Familiar individualitzades, oferim trobades…

PROPOSTES D’ÀMBIT

En un moment concret del dia, el grup de grans realitza la PROPOSTA d’ÀMBIT. L’educadora del grup ofereix i proposa algun element motivador relacionat amb algun àmbit concret: científic, lectoescriptura, matemàtic, artístic… A partir d’això, s’inicia un nou procés a partir del qual s’esdevindran múltiples aprenentatges en el camí de creixement de cada infant. La…