JORNADA PEDAGÒGICA 2018-19 REALITZADA!

El curs 2019-20 proposarem noves dates per a la III JORNADA

 

L’Associació Educant en Colors, per una Educació Viva i Respectuosa, va proposar el dissabte 26 de gener de 2019 per a realitzar les Jornada Pedagògica 18-19, a l’entorn del Picot de Colors, endinsat-nos en el nostre projecte educatiu: com som, perquè som així, la metodologia d’acompanyament al nostre espai i la pràctica vivencial del procés d’aprenentatge a través d’ambients i materials a l’abast.

 • Dies

  26 de gener de 2019

 • Durada

  Tot el matí (de 9h a 14h).

  La jornada té els següents objectius:
  • Compartir els trets més significatius del projecte de l’espai i com aquests és concreten el dia a dia
  • El concepte d’aprenentatge
  • Organització dels espais, temps i materials
  • La imatge de l’infant
  • Rol de les educadores-acompanyants

  La jornada consta de quatre moments:

  • Moment AIRE: Arribada, acollida, benvinguda.
  • Moment AIGUA: Presentació, explicació de l’experiència, metodologia i materials
  • Moment TERRA: Visita als ambients d’aprenentatge amb dinàmiques vivencials
  • Moments FOC: Tancament, dubtes, il·lusions i somnis, propostes de canvi
 • Formadors

  Educadores-acompanyants del Picot de Colors
  Equip pedagògic del Picot de Colors

 • Aportació

  35€ cada jornada, inclou material i coffee break. Aquest diners es destinen íntegrament al sosteniment econòmic de l’espai educatiu del Picot de Colors.

 • Places

  30 places (màxim)

Escriu un correu a info@educantencolors.cat per realitzar la reserva de la teva plaça.